Bądź świadomym dawcą narządów

Dawca.pl

Bądź świadomym dawcą narządów


W dniach 3-6 maja br. w Centrum Wypoczynku i Rekreacji „Leśne Wrota” położonym w lesie nad jeziorem Klebarskim odbędzie się I Ogólnopolski Zlot KlubZafira.pl. W majowym Ogólnopolskim Zlocie uczestniczyć będzie ponad 100 forumowiczów, którzy przybędą nie tylko z całej Polski, ale również z Niemiec. Wśród wielu atrakcji jakie zostały przygotowane przez organizatorów znalazły się m.in.: konkurs na najładniejsze auto zlotu w kategoriach: Naj ZA, Naj ZB, BEST TUNING ZA, BEST TUNING ZB, Best of clean engine, test z wiedzy o Zafirze, szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. 4 maja każdy chętny zlotowicz będzie mógł się również zarejestrować w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Ale nie tylko. Organizatorzy I Ogólnopolskiego Zlotu KlubZafira.pl postanowili wykorzystać obecność tak wielkiej rzeszy członków klubu by przeprowadzić akcję wypełniania deklaracji dawcy organów. Dla pierwszych 20 chętnych organizatorzy Zlotu przygotowali małe niespodzianki. Honorowy patronat nad tą akcją objęła pani Klara Ufnalewska z General Motors Poland, która również ufundowała niespodzianki dla pierwszych dwudziestu chętnych.

Przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, co oznacza, że w przypadku braku sprzeciwu, uznaje się daną osobę za potencjalnego dawcę narządu. Jednak w Polsce jak i na Świecie promuje się noszenie oświadczenia woli, które jest wyrażeniem woli osoby, który taki dokument posiada.

Dlatego też, promując tę szczytną ideę ratowania życia poprzez oddanie narządów do transplantacji, zachęcamy do podpisania oświadczenia woli, które będzie dostępne podczas I Ogólnopolskiego Zlotu KlubZafira.pl.

Kto może zostać dawcą?

Dawcą pośmiertnym może zostać osoba, która za życia nie wyraziła sprzeciwu w formie wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Zabieg pobrania narządu ze zwłok odbywa się z pełnym poszanowaniem godności zmarłego i nie stanowi przeszkody w sytuacji ostatniego pożegnania (np. otwarta trumna).

Aby jednoznacznie wyrazić swoją chęć bycia dawcą po śmierci, warto nosić przy sobie podpisane oświadczenie woli.

Dawstwo żywe oznacza pobranie komórek, tkanek lub narządów od żyjącego dawcy, celem uratowania życia. Dawcą można być dla najbliższych krewnych w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej lub małżonka, innej osoby, jeśli uzasadniają to szczególne względy osobiste (konieczna jest wtedy zgoda sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dawcy). Potencjalny dawca jest informowany o ewentualnym ryzyku zabiegu i poddany szczegółowym badaniom.

Dawcą może być osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, która wyraziła dobrowolną i pisemną zgodę przed lekarzem na bycie dawcą dla określonego biorcy.

Opracowali: JaGoDkA & ireckiRSS: : Portal Forum | vin | kody błędów | zaproszenie | Narzędziówka
powered by borowicz.info

www.KlubZAFIRA.pl/forum
Wir lieben Zafira